DụcTâm lý tình dục

Lý thuyết của Freud về tình dục ở trẻ em (7): Tiền sinh dục

*Tranh minh họa: “The Triumph of Galatea” của Raphael

Đọc toàn bộ chùm bài về Lý thuyết của Freud về tình dục ở trẻ em tại ĐÂY

Cho đến nay ta coi tính chất đặc trưng của đời sống tình dục trẻ em là tự thoả mãn, (trẻ tìm đối tượng tình dục trong chính cơ thể chúng) và những xung động từng phần chưa có những liên hệ với nhau mà vẫn độc lập với nhau trong sự tìm kiếm sự thoả mãn giữa chúng. Sự phát triển này sẽ đưa đến một đời sống tình dục mà chúng ta quen gọi là bình thường ở người trưởng thành, ở đó sự tiếp nối của sự thoả mãn là để tạo ra những thế hệ nối tiếp, trong khi những xung động từng phần trở nên phục tùng tính ưu thế chỉ của một vùng gợi dục duy nhất, chúng đã tạo nên một tổ chức bền vững có khả năng đạt được mục đích của tình dục, từ nay là gắn với một đối tượng tình dục khác không phải trên chính cơ thể mình như trước nữa.

Tổ chức tiền sinh dục là gì?

Trong khi nghiên cứu với sự giúp đỡ của phân tâm những sự ức chế và những rối loạn của quá trình phát triển này, chúng ta nhận thấy rằng ở đây có những tổ chức thô sơ và những tiền cấu thành của một tổ chức sinh dục. Bình thường trẻ em trải qua một cách dễ dàng nhiều giai đoạn hình thành tổ chức tình dục. Không phải chúng được nhận ra bởi chỉ ở trong những trường hợp bệnh lý rõ ràng, mà còn bằng những điều khác nữa.

Chúng ta gọi tiền sinh dục của những tổ chức của đời sống tìng dục, trong đó những vùng sinh dục vẫn chưa đạt được tính trội của nó. Cho đến hiện nay chúng ta biết hai loại về chúng, nó gợi cho sự trở lại với các dạng sơ khai của đời sống động vật.

Tổ chức tiền sinh dục đầu tiên

Tổ chức tiền sinh dục đầu tiên chính là cái mà chúng ta gọi là giai đoạn miệng, nếu không, có thể gọi là “ giai đoạn ăn thịt” ( Cannibale). Hoạt động tình dục trong giai đoạn này chưa tách rời khỏi sự tiêu hoá thức ăn: Ở trong hoạt động này những dòng đối kháng vẫn chưa xuất hiện:

  • Cả hai hành động cùng có chung một đối tượng và mục đích tình dục được hình thành bởi sự  sát nhập đối tượng vào cơ thể mình, nguyên mẫu của cái mà sau này được gọi là xác định bản thân, (Identification) đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển tâm thần.
  • Hành vi mút có thể được xem như một biểu hiện tiêu biểu của tổ chức trong giai đoạn này, nó có một sự hiện diện tiềm tàng và chỉ có tình trạng bệnh lý cho chúng ta biết. Thực tế trong hành vi mút, hành động tình dục tách khỏi hoạt động thức ăn, chỉ là sự thay thế đối tượng bên ngoài bằng một phần cơ thể của bản thân.

Tiền sinh dục giai đoạn đoạn hai:

Một giai đoạn tiền sinh dục thứ hai chính là giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn bạo dâm – hậu môn: Ở giai đoạn này sự chống đối hiện diện trong tất cả đời sống tình dục, có vẻ rõ ràng, tuy nhiên vẫn không phải là giới nam và giới nữ đối kháng nhau mà là hai từ đối kháng: chủ động và bị động ( actif et passif ) yếu tố chủ động có vẻ được hình thành bởi xung động chế ngự liên quan đến cơ bắp, cơ quan mà mục đích tình dục của nó thụ động, đại diện bởi niêm mạc gợi dục tiêu hoá. Cả hai xung động có những đối tượng không trùng hợp. Bên cạnh còn có những xung động từng phần khác có một hoạt động tự thoả dục. Trong giai đoạn này của quá trình phát triển của đời sống tình dục, người ta đã nhận thấy tính đối cực tình dục và sự hiện hữu của một đối tượng thoả dục khác. Cái còn khiếm khuyết chính là một tổ chức và sự phục tùng của các xung động từng phần nhằm vào chức năng sinh đẻ.

Tính hai mặt: Dạng tổ chức tình dục này có thể tồn tại trong suốt cuộc đời và sử dụng ưu thế của nó trên phần lớn hoạt động tình dục. Rõ ràng bạo dâm và sự quan trọng của vùng hậu môn, đã đóng vai trò như một huyệt đem đến cho tổ chức tình dục này một đặc tính nguyên thuỷ. Một đặc tính khác, những xung động đối kháng cũng mạnh mẽ mà người ta diễn tả bằng từ sung sướng nước đôi đưa vào bởi Bleuler.

Cơ sở của giả thuyết tiền sinh dục

Giả thuyết về những tổ chức tiền sinh dục như vậy dựa trên sự phân tích những chứng loạn thần kinh và hoàn toàn không thể biện minh được. Chúng ta có thể đợi những gì chúng ta nghiên cứu về phân tâm sẽ làm cho chúng ta hiểu nhiều hơn về cấu trúc và sự phát triển của các chức năng tình dục bình thường.

Để hoàn chỉnh hình ảnh về tình dục trẻ em, cần phải thêm rằng, thường xuyên, có thể nói là luôn luôn, ngay trong thời ấu thơ đã có sự chọn lựa đối tượng tình dục ( sự lựa chọn mà chúng ta đã xác định như đặc tính của tuổi dậy thì), bằng cách là tất cả các xu hướng tình dục đều tập trung vào một người và tìm kiếm ở người này sự thoả mãn. Như vậy những gì thể hiện trong những năm ấu thơ là hình dạng của hoạt động tình dục tiến lại gần nhất với hình dạng xác định của đời sống tình dục. Sự khác nhau giữa các tổ chức này và trạng thái xác định chỉ là sự tổng hợp của các xung động từng phần chưa được hoàn tất ở trẻ em, chưa có sự phục tùng hoàn toàn với sự ưu thế của vùng sinh dục. Chỉ ở giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển tình dục mới dẫn đến sự xác định ưu thế này.

Hai thời điểm của sự chọn lựa đối tượng – Một trong những đặc tính của sự chọn lựa tình dục là nó được thực hiện ở hai thời điểm bởi hai lực đẩy. Lực đẩy đầu tiên bắt đầu giữa hai đến năm tuổi sau đó nó dừng lại bởi một giai đoạn tiềm ẩn, giai đoạn này, thậm chí có thể gây ra một sự thoái lui. Nó đặc trưng bởi bản chất trẻ em của những mục đích tình dục. Lực đẩy thứ hai bắt đầu ở tuổi dậy thì và xác định hình dạng của đời sống tình dục.

Như vậy sự chọn lựa đối tượng tình dục diễn ra ở hai giai đoạn, nói cách khác là tồn tại một giai đoạn tiềm ẩn tình dục là điều quan trọng trong sự phát sinh những rối loạn của trạng thái xác định. Sự chọn lựa của trẻ tiếp tục trong những ảnh hưởng của chúng. Hoặc là chúng tồn tại với cường độ ban đầu của nó, hoặc là trong giai đoạn dậy thì. Chúng xuất hiện trở lại lần nữa sau một sự dồn nén ở giữa hai giai đoạn, đối tượng của sự lựa chọn chưa sử dụng được. Những mục đích tình dục được hình thành đã chịu đựng một dạng làm dịu đi và thể hiện ở giai đoạn này như một dòng êm dịu, âu yếm trong cuộc sống tình dục. Chỉ có phân tâm mới có thể chỉ ra rằng, đằng sau sự dịu dàng âu yếm này, sự kính trọng và sự tôn kính ẩn giấu những xu hướng tình dục cũ, sinh ra bởi những xung động từng phần trở nên không sử dụng được. Trẻ vị thành niên chỉ có thể chọn lựa được một đối tượng tình dục mới sau khi đã từ bỏ những đối tượng của thời thơ ấu và sau khi một dòng gợi cảm mới xuất hiện. Nếu hai dòng không thể hợp lưu được thì đó vẫn là một trong những mục đích của đời sống tình dục. Cần biết rằng sự tập trung tất cả những dạng của ham muốn trên cùng một đối tượng là không thể đạt được.

(Còn tiếp)

BS. Trịnh Tất Thắng

Nguyên tác: Trois essais sur la théorie de la sexualité.
Tác giả: Sigmund Freud
Nhà xuất bản : Idées Gallimard 
Năm 1923

Nguồn:bvtt-tphcm.org.vn

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đã đăng ký thành công.

Có lỗi khi xử lý yêu cầu của bạn. Hãy thử lại lần nữa.

Yêu Để Sống AZ will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.